Kõik õpimeetodid

Kass hiiresabaga

Lõbus meeskonnaloomise ja jäälõhkumise meetod.

Kirjeldus:

Jaga osalejad 4-6 liikmelistesse gruppidesse ning palu neil moodustada rivi nõnda, et osalejad seisavad üksteise selja taga ning hoiavad eesseisja õlgadest kinni. Palu rivi viimasel liikmel tema selja taha, riiete külge, kinnitada nöörijupp – “saba” nõnda, et see tõmmates lahti tuleks. Grupi ülesanne on kätte saada teise grupi “saba”, kaitstes samas enda grupi oma.

Vahendid: pael, nöör vmt, käärid.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: taga, et gruppidel on piisavalt ruumi liikumiseks.

Skip to toolbar