Kõik õpimeetodid

Piktogrammiralli

Tegemist on a(tra)ktiivse ajurünnakumeetodiga, mille abil on võimalik kaardistada erinevaid probleeme, küsimusi, mis projekti elluviimisel võivad tekkida.

Kirjeldus:

Osalejad istuvad ja töötavad oma projektigruppides. Igal grupil on teatud arv väikseid pabereid ja kirjutusvahend.

Teie poolt on ettevalmistatud teatud pildid (kohver, raha/dokumendid, vihm/päike vmt), mida saate ükshaaval osalejatele näidata. Iga pildi näitamise algusest alates on osalejatel rangelt piiratud aeg (nt 1 minut) mõelda oma projekti potentsiaalsete probleemide peale, mis seostuvad selle konkreetse pildiga. Eesmärgiks on saada väikesele paberile kirja võimalikult palju erinevaid, pildiga seostuvaid probleeme/ebamugavusi (seega sõltub algselt välja jagatavate paberite arv ettevalmistatud piltide arvust).

Kui see piiratud aeg on läbi, korjatakse igalt grupilt paberid kokku. Sessiooni läbiviijad loevad erinevad kirja pandud probleemid kõikidele ette, vajadusel täpsustades. Peale iga probleemi ettelugemist tuleks koos grupiga arutleda ka selle probleemi lahendus/leevendusvariantide üle. Juhul kui teate veel mõnda probleemi, mida osalejad välja ei toonud, tuleks seda kindlasti omalt poolt mainida (ja jällegi mõelda ka lahenduse peale). Soovitav on võimalikud probleemid eelnevalt ka ise läbi mõelda, et saaksite erinevate ebamugavate asjaolude väljatoomisel panustada.

Soovitav on ilmnenud probleemid ka suurele paberile või data ja arvuti abil kirja panna (et oleks kõikidele näha)

Vahendid: pildid-piktogrammid kujutamaks erinevaid problemaatilisi teemasid, gruppidele kirjutusvahendid ja paberid (soovitavalt teiselt poolt juba kasutatud ;))

Skip to toolbar