Kõik õpimeetodid

Matemaatikateemaline meeskonnatöö mäng “Vibliku teekond”

Tegemist on põneva koostöömänguga, mis paistab silma oma uudsuse ja matemaatikalembuse poolest.

Osalejad istuvad ruumis toolidel üksteisest “eraldatuna” – pole silmsidet, üksteist kuuldakse. Igale osalejale (“jaamale”) antakse osa informatsioonist, ühisest ülesandest, millele on vajalik leida vastus üheskoos. Oma materjali teistele näidata ei ole võimalik. Võimalik on suuliselt arutada.

NB! Paberi ja pliiatsi kasutamist kohe koolitajate poolt ei soovitata, pigem hoolitsetakse selle eest, et need on läheduses olemas.

Järgnevalt on toodud informatsioonitükid 10-le osalejale:
1) Viblik alustas sõitu Mirps’ist Irpitsk’isse.
Klops = Maps/sips

2) Mitu tips´i sõitis viblik Mirpsist Irpitskisse?
1 sips on 60 tips’i

3) Vibliku klops oli 80.
1 maps = 3300 Aps

4) Ärpsi on Irpitskist 9900 apsi kaugusel.
Vibliku klops oli 80.

5) Ärpsist Mirpsini on 134 maps´i.
1m = 3.3 Aps

6) Klops = Maps/sips
1m = 3.3 Aps

7) 1 minut on 60 mips’i
Mitu tips´i sõitis viblik Mirpsist Irpitskisse?

8) 1 Sekund on 1 mips
1 cm = 2.5 Saps’i

9) 1 tips on 60 mips’i
Ärpsist Mirpsini on 134 maps´i

10) 1 tund on 60 tips´i
Ärpsi on Irpitskist 9900 apsi kaugusel.

Arusaadavalt on tegu kiirusteemalise matemaatikaülesandega. Küll aga on segadust tekitav, et mõned kaugusühikud vastavad meeter-, mõned aga miilimõõdustikule. Samuti on üks väitest lihtsalt müra, tegelikkuses seda lahendamisel vaja ei lähe (1 cm = 2,5 Saps’i).

Vastus on 102,75 tipsi. Küll aga on oluline tähelepanu pöörata sellele, millises asetuses on asukohad omavahel. 102,75 on vastuseks juhul, kui tee pikkus kokku on 137 mapsi (Mirpsist Ärpsini 134 maps’i ja sealt edasi Irpitskisse 3).

Peale mängu toimumist juhtida arutelu järgides kogemusliku õppe mudelit (praktiline kogemus –> mõtted, tunded –> protsessi kirjeldus –> üldistused, õpetussõnad tulevikuks);

Huvitavad momendid:
– Vahel tekitab segadust, kas vastus saab olla nii ebatäpne (st komadega);
– pikk arutelu teemal, kes on Viblik
– Ilmneb palju segaduses ja lootuseta inimesi, kellele pole kunagi matemaatika meeldinud;

Küll aga on oskusliku mängu juhtimise abil võimalik näidata grupile kommunikatsiooni ning meeskonnatöö võlusid ning õppemomente.

Analüüsiosa tuleb hoolikalt läbi mõelda – kuna mäng tekitab elevust, siis inimesed kipuvad uuesti ja uuesti arutama Vibliku klopsi üle, mitte aga tooma paralleele tegeliku eluga.

Siin on kindlasti lõputu arv modifikatsioone informatsiooni mitmekesistamise osas. Samuti ei pea andma vihjet justnagu Viblik oleks “sõitnud”, vaid võib mõelda sellele tegevusele uue sõna

Autor/allikas: Margus-Tarmo Pihlakas ja Elina Kivinukk

Skip to toolbar