Kõik õpimeetodid

Karussell

Lihtne tutvumismäng, mis aitab osalejatel koolitusse sisse elada. Tuntud ka speed date nime all.

Kirjeldus:

Palu osalejatel moodustada kaks ringi – sisemine ja välimine, nõnda, et mõlemas oleks võrdne arv inimesi ning et seistaks näod vastakuti. Selgita, et esitad küsimuse, mille üle paaril on aega arutada täpselt 1 minut (võid anda ka natuke rohkem aega). Seejärel, peale sinu märguannet, astub üks, kas sisemine või välimine ring sammu edasi ning uued tekkinud paarid saavad uue küsimuse, mida arutada.
Küsimuste hulgas võiks olla lihtsamaid tutvumist soodustavaid küsimusi nagu: kuidas said endale just sellise nime, mida tegid eelmisel nädalal jne kui ka koolituse teemasse minevaid küsimusi, nt: mis on Eesti noorsootöö tugevaim külg, mis kasu on programmist Euroopa Noored? (keerulisemate küsimuste aruteluks võiks anda natuke rohkem aega).

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: juhul kui grupis on paaritu arv osalejaid, peab üks koolitaja grupiga liituma, et tekiksid paarid.

Skip to toolbar