Kõik õpimeetodid

Projektijuhtimise lauamäng

Lauamäng noortele, mis visualiseerib projekti juhtimise erinevaid etappe.

Lauamäng noortele, mis visualiseerib projekti juhtimise erinevaid etappe. Mäng on kasutusel kogu koolituse vältel, koolituse käigus läbitakse nii projekti juhtimise simulatsioon kui seda illustreeriv lauamäng. Tegemist on tsirkusemängu põhimõttel töötava mänguga: kõik alustavad samast kohast, võidab see, kes jõuab esimesena lõppu. Oleme kasutanud seda 2-päevase koolituse vältel läbivalt, illustreerimaks koolituse põhieemat – projektijuhtimine. Ühtlasi tekitab see väikestes meeskondades ühise asja eest võitlemise ja “meie”-tunde, ning pisut läbivat põnevust.

Mängu sissejuhatusena lasime osalejatel, kes jagunesid vastavalt oma “projektigruppidele” võistkondadeks, meisterdada endale väikese maskotina toimiv “nupp”, millega mängulaual edaspidi “käia”.

Mängul oli 90 välja, jagunedes 15 värvikoodi vahel; järjestikused 6 välja olid ühte värvi, seejärel järgmised 6 järgmist värvi jne. Iga värv sümboliseerib teatud projektijuhtimise etappi.

Võimalikud etappide nimetused (vastavalt sellele, mida plaanite koolituse käigus täpsemalt käsitleda):
1) Projekti algatajad (võimalus tutvuda koolitusel osalejatega)
2) Olukorraga tutvumine ja vajaduste analüüs (tutvuda lähemalt kohtadega, kust osalejad pärit)
3) Projekti sihid
4) Projekti idee väljatöötamine
5) Projekti konkreetsemad eesmärgid
6) Olemasolevate ressurside identifitseerimine
7) Meeskonna kokkupanek ja meeskonnatöö arendamine
8) Täiendavate ressursside taotlemine
9) Partnerite leidmine
10) Projekti konkreetsemate tegevuste planeerimine
11) Tegevuste läbiviimine
12) Tegevuste analüüs
13) Tegijate tunnustamine
14) Tulemuste levitamine
15) Edasiseks järelduste tegemine vms.

Reeglid:
Täringuga saab veeretada 1 kord (ka siis, kui tuleb 6 silma) – tagamaks, et mõni grupp teistest liiga kaugele eest ära ei lähe. Vajadusel võib teha mitu veeretamisraundi järjest. Iga teema tuleb käsitlemisele siis, kui vähemalt mõni võistkond on oma nupuga vastava teema väljadele jõudnud.

Mõned väljad viivad ka mõned sammud tagasi, mõned (aga väga vähesed :)) aitavad ka edasi hüpata. See toimub alati selgitusega, kirjeldamaks võimalikke riske, nt: selgitusega “1 teie meeskonna liikmetest otsustas projektis kaasa löömisest loobuda eksamiperioodi tõttu” peab võistkond minema tagasi meeskonna kokkupaneku faasi. või: juhul kui “ilmnes, et projektile kavandatud tegevused maksavad rohkem, kui alguses planeerisite”, tuleb minna taasi täiendavate vahendite taotlemise juurde.

Teemade osas on ka modifitseerimise võimalus – neid võib vähemaks võtta, juurde planeerida, muuta järjekorda jne.

Autor/allikas: idee töötati välja Kristiina Pernitsa ja Elina Kivinuki poolt 2003. aastal

Skip to toolbar