Kõik õpimeetodid

Tähestik

Mõne teema sissejuhatuseks, mõttearenduseks või arutelu elavdamiseks sobiv harjutus.

Kirjeldus:

Paluda igal osalejal lisada iga tähe juurde ruutu selle tähega algav tegevus, mis võib noori huvitada. Hiljem anda kordamööda osalejatele sõna, et nad saaksid öelda, mis neil ruutudes kirjas. Annab hea ülevaate sellest, mida osalejad antud teemast arvavad; siis saab teemaga edasi minna.

Autor/allikas: Katrin Soidra

Vahendid: A4 leht tähestikuga ruutudes, kirjutusvahend.

Modifikatsioone: võib teha grupitööna, võib ka individuaalselt. Võib arutada erinevaid teemasid.

Skip to toolbar