Kõik õpimeetodid

GRRR – FUTT – PÕMM!

Millegi leelotamine, mis tundub tähendusetu, võib osutuda huvitavaks väljakutseks. Samuti võib olla huvitav mõtelda, mida see võiks tähendada…

Kirjeldus:

1) Läbiviija kirjutab alljärgnevad „sõnad” pabertahvlile või mujale, nii et osalejad neid näevad:
ANA
NA
GRRRR
FUTT
PÕMM!

2) Läbiviija loeb sõnad aeglaselt ette ja palub osalejatel endaga ühineda.

3) Seejärel tõstab harjutuse läbiviija lugemise intensiivsust – muudab leelotamist valjemaks ja mahedamaks, kiiremaks ja aeglasemaks (on koguni võimalik mõelda välja väike tants leelotamise juurde).

4) Energiaharjutus lõpeb suure „PÕMMUGA!” Toimub see, et osalejad õpivad ära väikese osa uuest keelest, selle erinevate rütmide ja varjunditega. Nii et kui kõik on hinge tõmmanud, on võimalik arutleda selle üle, millest koosneb keel.

Autor: Mark Taylor, allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: pabertahvel või muu pind, millele kirjutada sõnad. Piisavalt ruumi, et osalejad saaksid vabalt ringi liikuda.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: see meetod võib olla väga valjuhäälne ja naljakas. See võib tunduda mõnede osalejate jaoks ka pisut piinlikkust tekitav, eriti kui nad ei tunne üksteist väga hästi.

Skip to toolbar