Kõik õpimeetodid

Kas väärtushinnangutega saab kaubelda?

Harjutus väärtushinnangute vahetamiseks ja nende üle läbirääkimiste pidamiseks.

Kirjeldus:

Valmistage ette väärtushinnangute kaardid. Veenduge, et neil oleksid väärtushinnangud, sügavalt juurdunud uskumused selle kohta, mis on hea ja mis on halb. Samuti püüdke tagada, et kõiki väärtushinnanguid, mida te üles märgite, toetaks aktiivselt vähemalt üks osalejatest. Pärast harjutuse selgitamist osalejatele jagage kaardid väärtushinnangutega huupi laiali ja veenduge, et igaüks saaks 8 kaarti.

Paluge osalejatel kaarte kauplemisega “kõrgemasse kategooriasse viia” – see tähendab, vahetada väärtushinnangud oma kaartidel väärtushinnangute vastu, mida nad eelistavad. Vahetamine üks ühele ei ole kohustuslik; ainukeseks reegliks on, et keegi ei tohi lõpetada vähem kui 2 kaardiga.

Kui kauplemine on lõppenud, paluge sarnaste väärtushinnangute kaartidega osalejatel koguneda gruppidesse. Grupiliikmed peaksid arutlema, mis neil ühist on. Kui soovite, võite neil paluda keskenduda ka sellele, kust need väärtushinnangud pärinevad ja miks neil on sarnased väärtushinnangud.

Seejärel paluge neil leida keegi, kelle väärtushinnangud on nende omadest väga erinevad. Sellised paarid peaksid selle alusel, mis on nende kaartidel, püüdma formuleerida väärtushinnangud, millega mõlemad nõus on. Kuigi osalejad võivad sattuda kiusatusse kompromissile minna, leides aina abstraktsemaid või väga laialivalguvaid ja peaaegu tähenduseta väiteid, ajendage neid jääma nii konkreetseks kui võimalik.

Lõpetage harjutus, kui te tunnete, et enamik paare on saanud hakkama kahe või kolme kompromissväitega.

Viige kogu grupiga läbi harjutuse analüüs.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: – Piisavalt suur ruum – Pappkaardid, millest igaühel on üks väärtushinnang (nt “Enamikku inimestest ei saa usaldada”, “Inimesed peavad igas mõttes elama täielikus harmoonias loodusega” jne). Piisavalt kaarte, nii et iga osaleja saaks kaheksa tükki. Mõned võivad korduda, kuid kokku peab olema vähemalt 20 erinevat väärtushinnangute kaarti.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: väärtushinnangute formuleering kaartidel on väga oluline. Mõned väärtushinnangud võivad osutuda liiga laialivalguvaks (igaüks võiks nendega nõustuda), mõned liiga spetsiifiliseks.

Skip to toolbar