Kõik õpimeetodid

Lipdub

Lipdub on mingi populaarse laulu põhjal tehtud koreograafia, mis liigub ühe kaameravõttega läbi mingi hoone ning kus kogu kaamera liikumise ajal siis erinevad inimgrupid teevad liigutusi ning maigutavad suud loo sõnade järgi kaasa.

Antud meetodi elluviimine nõuab pikemat ettevalmistustööd, kui ainult need 2-3 tundi, mis selle filmimiseks kulub.

Tasub juba kuu või poolteist varem hakata läbirääkimisi pidama nii noorte kui otsustajate esindajatega, panema kokku meeskonda ning levitama infot, et lipdubist võtaks osa võimalikult palju osalejaid. Lipdub ise on mingi populaarse laulu põhjal tehtud koreograafia, mis liigub ühe kaameravõttega läbi mingi hoone ning kus kogu kaamera liikumise ajal siis erinevad inimgrupid teevad liigutusi ning maigutavad suud loo sõnade järgi kaasa.

Ettevalmistuste faasis tuleks paika panna, mis on lugu, mille taustal lipdubi tegema hakatakse ning mis sõnumit ta kannab. Kuna konkreetse lipdubi eesmärgiks on tuua kokku noored ja otsustajaid, võiks silmas pidada, et lisaks lihtsalt populaarse loo järgi tantsimisele oleks sinna kaasatud ka elemente, mis juhiks tähelepanu mingile teemale, mis mõlemale poolele kas kohalikul tasandil või ühiskonna tasandil olulised on.

Kui lugu on valitud, tuleb leida need meeskonnaliikmed, kes oleksid valmis panema kokku koreograafia ning seda siis erinevatele gruppidele õpetama. Koreograafiaga samaaegselt tuleb läbi käia ka hoone, kus lipdubi tegema hakatakse, et saada ülevaade sellest, mis on ruumi võimalused ja kuidas erinevad grupid liikuma hakkavad. Samuti tuleb leida videomeeskond, kes siis kogu lipdubi jäädvustab. Koos kaameramehega peab liikuma ka muusika, et osalejad saaksid õigesti suud kaasa maigutada.

Lipdubi enda läbiviimiseks läheb aega kuskil 2-3 tundi, olenevalt sellest, kui palju on eelnevalt ettevalmistust tehtud. Selleks hetkeks peaksid sõnad olema selged ja koreograafia samuti selgeks õpitud. Selleks, et konkreetsele sõnumile tähelepanu pööramist võimendada, tuleks video võimalikult kiiresti pärast selle tegemist ära monteerida ning koos pressiteatega laiemasse meediasse saata. Vastavalt sellele, kas soovitakse üle-Eestilist või regionaalset tähelepanu, tuleks leida ka meediakanalid, kellele video ja pressiteade saadetakse.

Skip to toolbar