Kõik õpimeetodid

Läbi lugude jutustamise oma tugevusteni

Tegemist on eneseanalüüsi harjutusega, mis võimaldab koos paarilisega analüüsida oma tugevusi ning erinevaid oskusi.

Osalejad saavad individuaalse aja (30 min-1 tund). Selle aja jooksul on osalejatel ülesandeks panna paberile kirja 6 lugu:
– kus sa tundsid, et sa midagi saavutasid või;
– tegid midagi väga väga hästi.

Lood võivad olla erinevatest eluvaldkondadest: töö, isiklik elu või vabatahtlik tegevus.
Seejärel jagavad osalejad paarilisele oma lugusid. Paarilise ülesanne on kuulata ning anda kuuldu põhjal tagasisidet, milliseid tugevusi tema nende lugude põhjal osalejas näeb. Kaaslane aitabki lugude kaudu avastada inimeses peituvad häid külgi ja tugevusi ning ütleb seda ka lugude rääkijale. Kui üks on oma lood rääkinud, siis rollid vahetuvad – rääkijast saab kuulaja, kes samuti tagasisidet annab.

Oluline on teha väga hea eelsoojendus, et inimesed on valmis oma lugusid rääkima. Soovitav on ka rääkida, miks oma tugevuste analüüsimine on vajalik. Lugude leidmine võib osutuda ka raskeks, aga tuleb osalejaid siis suunata ja tähelepanu pöörata sellele, et lood võivad ollagi erinevatest eluvaldkondadest.

Skip to toolbar