Kõik õpimeetodid

Kommunikatsioonipuu

Meetod, mida võib teiste meetoditega kombineerida lõpliku analüüsi käigus. Seda võib kasutada ka ettevõtmise läbivaks analüüsiks.

Kirjeldus:

Osalejad lähevad üksteise järel ruumi, kus asub joonistatud analüüsipuu ja joonistavad igale puuoksale ühe lehe vastavalt värviskaalale, mis illustreerib nende rahuolu või rahulolematuse taset tegevustega. Seejärel tulevad osalejad tagasi esimesse ruumi ja ootavad harjutuse lõppu.

Kui puu on valmis, saavad kõik osalejad näha, milles nad üksteisega nõustuvad ja milles mitte. Paluge kõigil osalejatel vaikides kommunikatsioonipuud analüüsida, andke neile selleks mõned minutid.
Jätkake aruteluga nende hinnangute üle.
Teema: analüüs, hindamine

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid:
• 1 suur paber. Joonistage puu, millel on ilma lehtedeta oksad (nii mitu oksa nagu on analüüsitavaid tegevusi) ja kirjutage okste peale elemendid, mida te soovite analüüsida.
• 5 eri värvi kirjutusvahendit.
• eri värvi lehtede skaala vahemikus 1-5: nt 1 – kollane; 2 – roheline; 3 – sinine; 4 – punane; 5 – pruun.

Modifikatsioone: variante on sadu – kasutada mõnda muud kujundit puu ja lehtede asemel jne.

Skip to toolbar