Kõik õpimeetodid

Tegelaskuju loomine

Noored teadvustavad rohkem noortekultuuri mõju konkreetsele teemale ja kuidas seda teemat võivad mõista ja mõjutada teised ühiskonnaliikmed.

Kirjeldus:

Pange taustaks mängima hetkel populaarne edetabelite muusika, et tekitada laupäevaõhtust meeleolu/õhkkonda. Joonistage pabertahvlile inimese kontuur (soo tunnusteta). Seda tehes paluge osalejatel silmad sulgeda ja lasta end muusikast kaasa haarata. Selgitage edasist harjutuse käiku ja seda, et koos hakatakse teemat käsitlema, kasutades selleks ühte tegelaskuju.
1. Alustage lugu: Kujutage ette, et on laupäeva õhtu ja üks noor inimene valmistub välja minema. Ta on just tulnud duši alt ja hakkab riidesse panema. Ta ei jõua seda õhtut kuidagi ära oodata. Küsige küsimusi, et panna osalejaid mõtlema tegelaskujule. Nt: Mis on tema nimi? Kuhu ja kellega ta läheb? Mis tal seljas on? Kui vana ta on? Jätke detailid noorte fantaasia hooleks. Paluge avada silmad ja hüüda vastused küsimustele valjusti ja täitke joonistus pildil detailidega. 10 min
2. Jätkake oma looga ja pange tegelane käesoleva teemakohasesse olukorda. Nt rääkides narkootikumidest võiks tegelaskuju minna ööklubisse, kus talle narkootikume pakutakse. Kui te räägite seksuaalsest tervisest, siis võiks tegelane minna peole uue partneriga kohtuma. Paluge grupil lugu lõpetada. Jõudke loo lõpu suhtes kokkuleppele. 5 min
3. Paluge igaühel ette kujutada, et nad tunnevad seda loodud tegelast, öelda, kes nad on ja milline on nende suhe tegelasega (näiteks: Mina olen X’i ema, Mina olen X’i sõber) ja mida nad X’st arvavad. 10 min
4. Paluge moodustada kaks rivi näoga üksteise poole, mis oleks nagu puudega ääristatud allee. Juhendaja võtab endale X´i rolli ja rivide vahelt läbi jalutades peatub igaühe juures ning pöördub viimase poole. Vastavalt oma rollile annavad kõik X´ile nõu või kommenteerivad tema olukorda. 10 min
5. Lõpetuseks paluge rollidest loobuda ja kommenteerida iseendana X’i käitumist. Püüdke tabada hetk, kust alates oleks kõik võinud minna teisiti. Milline oli risk/surve? 10 min

Analüüs ja hindamine
Analüüsida tegelaskuju, olukorda. Oli see realistlik? Kuidas olid lood stereotüüpidega? Mida tuleks selle teema puhul kasutada, et see peegeldaks noortekultuuri realistlikult?

Autor/allikas: T-Kit Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat

Vahendid: hetke edetabelite muusika ja makk, pabertahvel ja kirjutusvahendid käsitlemiseks

Skip to toolbar