Kõik õpimeetodid

Kas mahute ära?

Minimaalseid vahendeid nõudev ning grupitööd ja -tunnetust soodustav meetod.

Kirjeldus:

Grupi ülesanne on mahtuda neile antud paberile nõnda, et ühegi grupiliikme ükski kehaosa ei puudutaks maad. Kui ülesandega saadakse hakkama, murtakse paber pooleks ja uus väljakutse (mahutada end ära poole väiksemale paberile) algab. Meetodi läbiviija peaks gruppi ergutama ja julgustama iga uue väljakutse võtmiseks.
Peale meetodit on soovitav analüüsida, kuidas grupp enda meelest ülesandega hakkama sai, mis aitas kaasa, mis takistas.

Skip to toolbar