Kõik õpimeetodid

Avatud meeltega gruppidesse

Tegemist on ühe võimalusega, kuidas õppijaid gruppidesse jagada nõnda, et kasutusel oleks meel, mida me tavalises õppimiskeskkonnas üsna vähe kasutame – lõhn.

Pane igale osalejale käe peale lõhna nõnda, et saaksid võrdsed erinevate lõhnadega grupid. Kui kõigil on lõhn käel, siis palu õppijatel leida enda grupp (soovitavalt ilma verbaalse suhtluseta). Kindlasti on siinkohal oluline uurida, ega kellelgi osalejatest pole allergiaid.

Teine viis on tutvustada viipekeele sõrmendeid ja julgustada teistviisi suhtlemist. Pane ruumi laiali sõrmendid ja kirjuta paberile kas tähed või täheühendid (taaskord sarnaste tähtede arv sõltub sellest, milliseid gruppe soovid moodustada) ja palu igal ühel kokku volditud paberite hulgas võtta endale üks, ilma, et nad näeks esialgu, millise tähe nad on saanud. Seejärel võivad kõik enda paberid avada ja hakata otsima oma gruppi.

Skip to toolbar