Kõik õpimeetodid

Kosmose prügi

Grupil palutakse moodustada ring. Mängujuht/koolitaja tutvustab liigutusi, mis harjutuse käigus kasutama hakatakse. Kasutatakse nelja liigutust, millega kaasnevad ka teatud häälitsused. Esimene häälitsus on “iii” ning sellega kaasnevalt peavad ringis olijad tõstma oma vasaku või parema käe sirgelt ette õla kõrgusele. Vastavalt sellele, millise käe ta tõstis, siis peab sellele poole jääv inimene ütlema “chi” ja panema käe täisnurkselt oma kõhupeale ning viitama siis kas paremale või vasakule. Vastav inimene tõstab mõlemad käed enda ette õlgade kõrgusele ütledes “koo” ja suunab selle kellelegi ringis, kes alustab jälle “iii”-ga.

Mõnda aega tehakse neid häälitsusi ja liigutusi läbi, et süsteemile pihta saada ja ära harjuda. Siis hakatakse harjutusega pihta ja siis läheb asi nö tõsiseks – see kes eksib või ajab segamini, läheb ringist ja mängust välja ning teised hüüavad pöidlaga üle õla näidates “auti” (ing k outy).

Need, kes välja lähevad, muutuvad aga kosmose prügiks ning nende eesmärgiks saab ringis olijaid segada nii palju, et nad ajaks segamini ja saadetaks ka ringist välja. Ehk siis et maakera järjest väiksemaks muutuks ning kosmilist jääki rohkem juurde tekiks. Segamise ajal võib teha igasuguseid ebamaiseid hääli.

Skip to toolbar