Kõik õpimeetodid

Kuprik

Tegemist on lõbusa mugandusega kuulsast sillaehitamisharjutusest. Harjutuse käigus kogetakse erinevaid etappe, mis noorteprojektide käigus ette võivad tulla.

Kirjeldus:

Osalejad jaotatakse mõistliku suurusega gruppideks (4-6 inimest). Gruppide ühiseks ülesandeks on joonistada Kuprik, millega kõik osapooled nõus on.

I etapp – Kupriku olemus (10 min)
1) Leidke oma väikses grupis tähendus sõnale “Kuprik” – kes või mis ta on, milleks seda kasutatakse jmt

II etapp – Läbirääkimised (10 min)
Soovitavalt võiks see aset leida kõrvalruumis.
2) Igast grupist leitakse 1-2 esindajat, kes lähevad nö läbirääkimistele
3) Läbirääkimistel seotakse (üllatuslikult!) ühe grupi esindajatel silmad kinni, teise grupi esindajad ei saa rääkida, kolmanda grupi esindajatel kitsendusi pole. (Mängu on proovitud kolme grupiga).
4) Läbirääkimistel on vajalik jõuda ühisele tulemusele, mis või kes on Kuprik.

III etapp – Töö oma grupis (7 min)
5) Peale läbirääkimiste lõppu jagatakse saadud informatsiooni oma väikeses grupis ning kohandatakse Kuprikut vastavalt.

IV etapp – Joonistamine (15 min)
6) Taas saadakse kokku läbirääkimiste ruumis, nii et ühe grupi esindajatel on silmad kinni, teise grupi esindajad ei saa rääkida, kolmanda grupi esindajatel kitsendusi pole. Vahelduse mõttes võib kitsendusi varieerida.
7) Ülesandeks on joonistada ühine pilt Kuprikust.

Arutelus saab välja tuua järgmised asjaolud:
* kas kõik osapooled on tulemusega rahul? miks rahul ja miks mitte?
* mis aitas ühisele tulemusele jõuda?
* mis raskendas tulemusele jõudmist? Arutelu tulemuslikkus sõltub läbiviijate eesmärkidest ja kogemustest.

Autor/allikas: Elina Kivinukk

Vahendid: erilisi vahendeid peale paberi ja kirjutusvahendite/markerite pole tarvis.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: kriitiline koht oli siis, kui toimusid läbirääkimised, aga teised grupiliikmed olid tegevuseta. Järgmisel korral tuleks mõelda täiendavate tegevuste peale.

Modifikatsioone: Võimaluse korral võiks läbirääkimiste etappe võtta videole ja neid hiljem koos vaadata ning analüüsida.

Skip to toolbar