Kõik õpimeetodid

Kelle käes on patareid?

Läbirääkimiste ja vastastikuse sõltuvuse teemaline harjutus.

Kirjeldus:

Võtke taskulambid koost lahti ja pange sama tüüpi detailid ühte konteinerisse (näit. kõik pirnid ühte konteinerisse, kõik patareid teise jne).

Jagage grupp väiksemateks gruppideks ja andke igale grupile üks konteiner.

Selgitage grupile ülesannet: nende ülesandeks on panna kokku terviklik töötav süsteem. Grupid peavad meeskonnana koostööd tegema, tehes enne millegi tegemist grupisisesed otsused strateegiate ja taktika kohta.

Peagi märkavad mõned inimesed, et neil on ülesande täitmiseks vaja teiste gruppidega kaubelda ja tingida. Mõned võib-olla proovivad näpata. Inimesed ei pruugi eriti kiiresti mõista, et tervikliku süsteemi töötamiseks tuleb patareisid teiste üksikute detailide vastu vahetada paarikaupa. Mõnikord valib patareidega grupp teadlikult ainult ühe patarei kaupa kauplemise.

Tegevus lõpeb, kui kõigil gruppidel on töötav taskulamp või kui on selge, et on jõutud ummikusse.

Tagasivaatel on mitu tahku. Hea oleks alustada erinevate protsesside vaatlemisest – nii väikeste gruppide meeskonnatöö kui teiste gruppidega läbirääkimiste seisukohalt. Milline oli teie koostöö? Mis toimis hästi, mis mitte? Mida te grupina otsustasite, väljaöelduna või vaikimisi, et tahate selle harjutusega saavutada? Kas teie strateegiad vastasid sellele ja kas need toimisid?

Peamine mõte selles harjutuses kultuuridevahelise õppimise jaoks on kahtlemata küsimus koostööst ja vastastikusest sõltuvusest. Selleks, et panna kokku maksimaalne töötavate süsteemide hulk, peavad grupid koostööd tegema, mitte üksteise vastu töötama. Aga kuna patareidega grupp võib ennast tajuda (või olla teiste poolt tajutud) kui suuremate ressursside omanik, võib selle tulemuseks olla tunnetatav võimu ebaühtlane jagunemine. Kuidas te sellega toime tulete? Millisel määral on see seotud erinevustega rikkamate ja vaesemate gruppide või riikide vahel? Mis tunne on olla võimsamal (või nõrgemal) positsioonil? Kas see erinevus võimus on ainult tajutav, või on see tõeline? Mida tuleb teha nendest takistustest ülesaamiseks ja kõigi jaoks parima tulemuse nimel koos töötamiseks.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: iga väikese osalejate grupi (4–5 liiget) jaoks taskulamp, mille saab vähemalt viieks osaks lahti võtta ja mis töötab pigem kahe kui ühe patareiga. Konteinerid erinevate osade jaoks. Üks ruum, mis on piisavalt suur, et kõik väikesed grupid saaksid omaette arutleda.

Skip to toolbar