Kõik õpimeetodid

Mõtete kaart

Mõttekaart (ingl. k. mind map) ehk märksõnaskeem on suurepärane strateegia olulise sõnavara ja põhiterminite õpetamiseks mistahes aines.

Kirjeldus:

Mõistekaardi abil saab verbaalse teksti esitada visuaalselt. Kaart koosneb mõistetest (sõnadest), mis on tavaliselt ümbritsetud ringidest või kastidest ja joontest, mis ühendavad erinevaid mõisteid. Mõistekaardi koostamine võimaldab koostajal teadmisi struktureerida ja selle tegemine võtab 90% vähem aega, kui märkmete tegemine. Mõtete kaardistamine on tehnika, mille töötas välja aju, mälu ja loovuse tunnustatud spetsialist Tony Buzan, kuna tal oli raskusi ülikoolis õppimisega. Mõttekaart võimaldab mõne minutiga võtmesõnu üle lugedes kogu materjali korrata.

– Võtke paber horisontaalselt ette ja kirjutage paberi keskele teema. Kasutage vähemalt 3 eri värvi pliiatsit ja joonistage teema juurde iseloomulik pilt või sümbol.
– Joonistage teemaga seonduvate võtmesõnade jaoks jämedad harud. Iga haru tuleks joonistada eri värviga ja sellele kirjutada võtmesõna.
– Joonistage iga jämedama haru otsa peenemaid harusid võtmesõnaga seonduvate märksõnade jaoks. Kasutage ka sümboleid, pilte, koode, mis aitavad õpitavat meelde jätta. Näide mõttekaardist: http://www.12manage.com/images/picture_mind_mapping_process.jpg

Autor/allikas: www.visual-mind.com

Vahendid: flip+ marker

Skip to toolbar