Kõik õpimeetodid

Ettekujutus vähemate võimalustega noortest

See harjutus peaks olema lõõgastus, näiteks päeva lõpus või pärastlõunal. Eesmärgiks on anda põgus ülevaade noorte sotsiaalse tõrjutuse erinevatest kontseptsioonidest läbi mängu ja veelgi enam anda tunda, mida tähendab üksteise sõnavara tundmaõppimine läbi teatri.

Kirjeldus:

Harjutuses kasutatakse lihtsaid teatrivõtteid. Inimesed, kes ei taha näidelda, saavad tegevust toetada ka ilma näitlemata. Moodustatakse rahvusgrupid (kuni 4 osalejat riigi kohta), kellele antakse 1 tund ettevalmistusaega, et mõtelda välja lühike sketš noorte sotsiaalsest tõrjutusest vastavalt nende kultuurikontekstile ja kasutades oma keelt (teemale võib läheneda läbi huumori). Harjutuse teises pooles esitatakse sketše ülejäänud gruppidele.

Reeglid:
• Kui grupis on inimesi, kes ei taha näidelda, võivad nad tegevusele kaasa aidata sketši lavastamisel ja esineda jutustajate-tõlkidena siis, kui näitlejad sketše esitavad.
• Iga rahvusgrupp esitab oma sketši emakeeles. On tähtis, et näitlejad kirjutaksid selgesti üles oma dialoogid (iga näitleja kohta üks paber, kus on kirjas, mida ta ütleb).
• Sketšid peaksid olema lühikesed (kuni üks minut, lihtne dialoog). Rekvisiite, abivahendeid kasutada ei või.
• Iga grupp peaks määrama ühe või kaks inimest, kes ei näitle, dialooge koolituse töökeelde ümber jutustama.
Omaette ettevalmistuseks on tund aega.

Juhendaja selgitab järgnevaid reegleid:
– Sketše esitatakse üksteise järel; neid esitavad näitlejad koos tõlkega; kui näitleja on lõpetanud lause, tõlgib jutustaja selle kohe koolituse töökeelde, et kõik saaksid sketšist aru (töö lihtsustamiseks peaks kasutama lühikesi lauseid)
– Pärast sketši esitamist võib anda mõne hetke oma etenduse selgitamiseks.
– Näitlejad jäävad lavale ja juhendaja palub publiku hulgast vabatahtlikke, et need seisaksid varjuna iga näitleja taha.
– Sketš esitatakse veel kord koos varjudega. Näitlejad peaksid kõneledes artikuleerima ja näitama varjudele kirjalikke lauseid, kui nad neid lausuvad. Sketš tõlgitakse veel kord.
– Sketš esitatakse kolmandat korda nii, et varjud täidavad näitlejate osi ja näitlejad varjude osi. Vari peaks näitlemise ajal uut näitlejat aitama hääldusega (ilma üksikasjalikuks muutumata, lihtsalt mängeldes). Sketši enam ei tõlgita.
– Sketši võib esitada seejärel ilma varjudeta. See lõõgastav mäng on mõeldud ettekujutuse andmiseks, kuidas kõlavad sõnad üksteise sõnavaras.

Autor/allikas: T-Kit Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat

Vahendid: suur lavaga ruum, paberid ja kirjutusvahendid.

Skip to toolbar