Kõik õpimeetodid

Jõgi

Jõgi on väga mitmekülgne hindamismeetod. Seda võib kasutada programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks. See võimaldab osalejatel loominguliselt väljendada, kuidas nad näevad arenguid programmi jooksul.

Kirjeldus:

Osalejad jagatakse väikestesse rühmadesse (5 kuni 7 osalejat). Igale rühmale antakse suurele paberile joonistatud jõe kujutis. Jõe algus ja lõpp peaksid olema paberile märgitud. Iga rühm saab (eri värvi) paberi, käärid, liimi, pintslid ja markerid.

Osalejatel palutakse antud materjali kasutades väljendada individuaalselt ja loominguliselt oma muljet enda isikliku arengu kohta programmi jooksul ning panna oma looming sellisele kohale jõel, nagu nad sobivaks peavad. Kui kõik on lõpetanud, palutakse osalejatel oma loomingut lahti seletada.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: suur paber seinal, millele on joonistatud “jõgi”; värvilisi pabereid, pliiatseid jne – mitmesuguseid kunstivahendeid

Skip to toolbar