Kõik õpimeetodid

Väravatest läbi

Tuntud harjutus, mis aitab lõbusalt päeva alustada.

Palu osalejatel seista paarides üksteise seljataga rivis nõnda, et paarilisega hoitakse käest, mis on tõstetud üles “väravaks”. Muusika pannakse mängima ja paariliseta mängija alustab väravatest (paariliste ülestõstetud käte alt) läbi jooksmist, haarates vabal valikul ühe paarilise endaga kaasa, minnes rivi lõppu seisma. Ilma paariliseta mängija jookseb väravatest rivi algusesse ja sealt taas läbi väravate. Nõnda nii kaua kuni muusika pannakse kinni, kes sel hetkel on ilma paariliseta on “kaotaja”.

Skip to toolbar