Kõik õpimeetodid

Päevalehe esikülg

Ülesanne annab võimaluse tutvuda erinevate riikide hetkeolukorraga ja võrrelda erinevaid reaalsusi.

1) Koolitusel osalejad jagada väiksematesse gruppidesse kas vastavalt riikidele (kui igast riigist on mitu inimest) või kultuuriliselt-ajalooliselt vms lähedastele piirkondadele (nt Hispaania, Portugal vms).

2) Gruppidel on ülesanne jagada hetkeseisu oma riigis (linnas, külas) mingil teatud teemal (nt loodushoid / noorsootöö / naiste-meeste võrdsus / …), olenevalt koolituse teemast ja vajadusest. Ette anda küsimused, nt: millised on hetkel õhus olevad probleemkohad sinu riigis seoses rohelise mõtteviisiga?

3) Grupiarutelus peavad osalejad peale oma reaalsuste jagamist leidma olulisemad punktid (kas ühised probleemkohad või üldse jagamisest kõlama jäänud olulisemad probleemitõstatused).

4) Osalejad valmistavad oma piirkondlikes gruppides Uudistelehe esikülje, mis peaks piltide ja pealkirjadega välja tooma olulisemad jagamise käigus pinnalejäänud sõnumid ja küsimused. Hea, kui osalejaile ette anda ka tavapärase päevalehe esikaane kujundusidee.

5) Suures ringis jagatakse ajalehtede esikülgi, nii et kõik koolitusel osalejad saavad teada, mis on hetkeseis teatud teema osas erinevates riikides, kes koolitusel esindatud.

Skip to toolbar