Kõik õpimeetodid

Inimeste vajaduste pusle

See harjutus aitab inimestel mõista, et see, mida nemad oluliseks peavad, ei pruugi teiste jaoks oluline olla. Samas paneb see harjutus mõtlema tõsiasja üle, et meil kõigil on samad põhilised inimõigused.

Kirjeldus:

1. Andke igale osalejale paberileht ja paluge joonistada iseenda kontuurid. (paberile võib pikali heita ja lasta teistel enda kontuurid joonistada). Lõigake joonistused välja. Paluge osalejatel joonistused kuueks pusle tükiks jagada.
2. Tehke osalejatega ühine nimekiri asjadest, mis võiksid nende jaoks olulised olla (nt toit, sõbrad, armastus, haridus, tervis, jne.) kuni nimekirjas on 25-30 punkti.
3. Paluge valida nimekirjast 6 õigust, mida nad hetkel enda jaoks oluliseks peavad ja kirjutada igaüks eraldi puslelõigule, mis nad oma joonistustest tegid.
4. Kui kõik on ühe pusletüki peale ühe õiguse kirjutanud, võivad nad joonistuse lahti lõigata.
5. Paluge kellelgi näidata oma puslet, valitud õigusi grupile esitleda ja selgitada, miks ta on just need 6 õigust välja toonud. Laske esitlejal õigused välja tuua ühe kaupa ja iga õiguse järel küsida, kas keegi grupis on veel sellise õiguse valinud, sama õigusega pusletükk palugu osalejal ette asetada.
6. Kui esitleja on lõpetanud, küsige ülejäänud grupilt, kas keegi valis samad õigused või kas teistel oli ühiseid õiguseid. Püüdke vältida diskussiooni selle üle, kas valitud õigused olid mõistlikud või mitte.
7. Paluge kellelgi teisel tutvustada oma valikuid ülejäänutele (võiks olla keegi, kellel polnud eelmisel korral ühtegi ühist valikut või see, kellel langes kokku ainult 1-2 valikut). Korrake punkti 6. Arutage, kuidas on võimalik, et inimesed tunnetavad oma vajadusi erinevalt. Küsige, kas on vajadusi/õigusi, mis on igale inimolendile täiesti hädavajalikud. Tehke nendest nimekiri ja võrrelge neid inimõiguste ülddeklaratsiooni lihtsustatud variandiga.

Analüüs ja hindamine
Kas paljud teie vajadused langesid kokku teiste inimeste vajadustega?
Kas te mõistate, miks teised valisid enda jaoks tähtsamateks muid asju?
Kuidas te valisite oma vajadused?
Mis te arvate, kas teie nimekiri on erinev sellest, mille te oleksite viie aasta eest teinud või sellest, mille te võib-olla tulevikus teeksite?
Kas on vajadusi/õigusi, mis peaksid olema eranditult kõigile tagatud?
Miks nii, kui me tunnetame oma vajadusi erinevalt?

Autor/allikas: T-Kit Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat

Vahendid: üks suur paberileht igale osalejale, markerid, käärid

Modifikatsioone: võite harjutust muuta, kui jagate inimestele rollikaarte, näiteks 90aastane vanaema, varjupaika taotlev pagulane, ratastoolis poiss, ärimees, kodutu tüdruk, elukutseline jalgpallur, Venetsueela farmer jne. Paluge osalejatel samastuda rollikaardil oleva isikuga ja kujutada ette, millised õigused võivad nende jaoks olulised olla.

Skip to toolbar