Kõik õpimeetodid

Üks samm oma peas

Tegemist on populaarse inimõigusteteemalise mängu “One step forward” modifikatsiooniga, mille eesmärgiks on panna inimesi mõtlema individuaalsete ja kultuuriliste eripärade üle. (NB! Mängu juhend on inglise keeles). Originaal on leitav inimõigusteteemalisest materjalist Compass (http://www.eycb.coe.int/Compass/en/chapter_2/2_38.asp) nime alt “One Step Forward”.

Siinses harjutuses on mängitud selle peale, et antav roll on tegelikult kõigil ühesugune. Kuid oma isiklikest kogemustest ja kultuurilisest taustast sõltuvalt kujundavad osalejad oma rolli erisuguseks.

Osalejatele antakse rollikirjeldus (antud juhul “28-years-old black woman who has moved from Africa to Spain at the age of 16”). Igale osalejale antakse rollikirjeldus eraldi paberil (põnevam on rollid välja loosida) ning palutakse sisu üksteisele mitte näidata.

Osalejatel palutakse antud karakterit enda jaoks täpsemaks joonistada.
Nt “Think of you as being the character – try to imagine your outlook; think of your childhood – were you happy? Where was it? What did you do for free time? What do you do daily nowadays? What are your hobbies? Do you do sports? What are your dreams? Are you religious? Are you married? etc”

Kui osalejad on rolli omaseks kujundanud, seatakse nad ühe joone taha. Hakatakse ütlema väiteid – kui osaleja roll väitega nõustub, astub ta ühe sammu ette.

Viimaseks väiteks peaks näha olema erinevusi – mõned osalejad on eespool, teised tagapool. On aeg teha avalikuks rollikirjeldused. Kui esimene on oma rolli ette lugenud, saavad osalejad aru, et kõigil oli üks ja sama roll ette antud.

Peale mängu võib arutada, millised rollid täpsemalt loodi; samuti põhjuste üle, miks selline roll joonistus (nt pole mustadega enam kokkupuuteid kui vaid filmidest vmt); analüüs sõltub läbiviija kogemustest.

Mõned väited siinkohal näiteks:
– I celebrate Christmas every year.
– I’m proud of my origin.
– I have good taste of fashion.
– I’m always in time and I like people who are in time.
– I do often voluntary work for my community.
– I like to see problems as challenges.
– I highly value good education.
– Going out in night clubs is the best way of relaxing.
– I do not like inequality.
– I think that men are unfairly privileged.
– I have an adorable job.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: ilmselt ei ole kõik toodud väited nii tugevad, et erinevused kohe välja toodaks. Aga väiteid on kõik teretulnud arendama ning siin ka jagama. Tundub, et mängu eesmärkide väljatoomiseks sobivad enam hoiakulised väited.

Modifikatsioone: võib kaaluda, kas rollikirjeldusse lisada ka religioosne moment (nt et naine on moslem).

Skip to toolbar