Kõik õpimeetodid

Väiteharjutus

Selles harjutuses lähenetakse rasketele teemadele huvitaval viisil. See julgustab inimesi teemadele kriitiliselt lähenema, erinevaid seisukohti ära kuulama ja oma arvamust kujundama.

Kirjeldus:

1. Jagage ruum nööri abil kaheks osaks, tähistades ühe poole „jah” või „nõus” ja teise poole „ei” või „ei ole nõus”.
2. Andke igale osalejale paber ja paluge neil sinna kirjutada üks väide erivajadustega või vähemate võimalustega noorte kohta või siis vastavalt selle teema kohta, millega te parasjagu tegelete. Tooge neile mõni näide ja selgitage, et kasutate hiljem nende väiteid ja seetõttu peaksid nad olema võimalikult selged. Vältige pehmendavaid sõnu nagu „üsna” või „natuke” ja esitage väited pigem jaatavas vormis (nt. „Narkomaanid on kurjategijad” selle asemel, et väita „Narkomaanid ei ole kurjategijad”).
3. Korjake kõik väited kokku kaabusse või kaussi, võtke esimene välja ja lugege see valjusti ette. Võimalusel kirjutage see ka tahvlile, et hiljem saaks seda meelde tuletada. Andke osalejatele minut mõtlemisaega ja paluge neil siis pool valida. Selgitage, et kahevahel olemine ei ole lubatud, olla saab ainult poolt või vastu. Seejärel võib arutelu alata. Osavõtjad peavad üritama veenda teise seisukoha valinud inimesi, et nende poolel on õigus. Kui vestlus ei alga spontaanselt, küsige ühelt osalejalt, miks ta niisuguse seisukoha valis. Kui diskussiooni ei teki, sest kõik seisavad ühel pool, siis muutke natukene väidet või võtke järgmine. Püüdke iga vestlusega jääda viie minuti piiridesse, välja arvatud juhul, kui kõik on aktiivselt arutelusse kaasatud ning esitatakse ka uusi argumente.
4. Kui kõik väited on läbi arutatud (või kui osalejate huvi on langenud) lõpetage harjutus ja tooge kogu grupp kokku. Osasid küsimusi arutage analüüsi ja hindamise ajal.

Analüüs, hindamine:
• Kas arutelus tuleks lubada emotsionaalsete argumentide kasutamist?
• Kas kõik võtsid arutelust osa?
• Kas te vahetasite poolt?
• Kas te vahetasite poolt argumendi tõttu, mille esitas keegi teie poolelt?
• Kas teil õnnestus oma arvamust selgelt väljendada?
• Olete te kunagi poolt vahetanud seepärast, et te olite (peaaegu) ainus sellel poolel?
• Olete te proovinud kedagi veenda selles, mida te ise ka ei usu?
• On teil õnnestunud veenda inimesi teie poolele üle tulema?

Teema: vähemate võimalustega noored

Autor/allikas: T-Kit Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat

Vahendid: kaabu või kauss, väikesed paberilipikud, kirjutusvahendid, nöör/köis, pabertahvel/tahvel

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: et vältida olukorda, kus vaid üks või kaks inimest kogu aeg räägivad, võib imiteerida „mikrofoni”, mida tuleb käest kätte anda või lisada uue reegli, mille kohaselt need, kes on midagi öelnud, võivad ainult vastata kellegi argumendile ja siis peavad tagasi astuma, et teha ruumi kellelegi teisele sellel poolel.

Skip to toolbar