Kõik õpimeetodid

Spidomeeter

Spidomeeter võimaldab osalejatel väljendada, kuidas tegevuse rütm neile tundub, ning seda saab kasutada pideva (igapäevase) hindamismeetodina.

Kirjeldus:

Joonistage spidomeeter pabertahvlile ja paluge igal osalejal teha sinna märge, mis tähistab tema arvamust programmi tempo kohta.

Edasi näiteks laske kõigil osalejatel vaadata teiste osalejate arvamusi ning arutada need vajaduse korral koos läbi.

Ärge unustage osalejatele öelda, mida projektimeeskond selle teabega teeb.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: suur paberile joonistatud spidomeeter.

Skip to toolbar