Kõik õpimeetodid

Pallid kui sõnumid

Hea suhtlemist illustreeriv koostööharjutus.

Osalejad on ringis ja hakkad neile palle andma. Osalejad peavad palle edasi andma kindlas järjekorras, nii et need, kellele palle antakse ja kellelt neid saadakse, oleksid alati samad inimesed. Palle ei tohi anda kõrvalseisjale.

Harjutus illustreerib suhtlemise keerukust. Nagu pallidegagi, ei pruugi partner sõnumit saada, kui pall lendab liiga kõrgelt, kiiresti, madalalt, aeglaselt. Edu tagab tähelepanu, silmside, arvestamine.

Skip to toolbar