Kõik õpimeetodid

Kolmnurgad

Mõjus ja näitlik viis iseloomustamaks koostööd.

Kirjeldus:

Palu osalejatel seista ringis ning valida grupist mõttes välja 2 liiget. Väljavalitud jäägu igaühe enda teada! Iga osaleja ülesanne on moodustada ja hoida enda ning kahe tema poolt väljavalitud osaleja vahel mõtteline võrdkülgne kolmnurk. Osalejad võivad (peavad) ruumis liikuma, oluline on kogu aeg hoida enda ja kahe kaaslase vahelised distantsid võrdsena. Lase osalejatel paar minutit mõtteliste kolmnurkade moodustamist proovida, aeg-ajalt täpsustades reeglit, et kolmnurk peab olema võrdkülgne ning küsi, kas kõik osalejad on olukorraga/enda kolmnurgaga rahul. Lase grupil veel paar minutit liikuda ja proovida leida kõiki rahuldav seis, peale mida võid katkestada meetodi ning analüüsida, mis toimus, miks ning tõmmata paralleele või algatada arutelu koostöö (ja struktuuride nt organisatsioonid või projektimeeskonnad) teemal.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: kui grupis on alla 10 inimese on tõenäousus suurem, et nö kolmikud valivad üksteist ja võrdkülgse kolmnurga moodustamine tuleb lihtsalt välja. Sellisel juhul tasub analüüsida ka küsimust, mis oleks juhtunud suuremas grupis ja miks.

Skip to toolbar