Kõik õpimeetodid

Abigail

Arutelu armastusloo üle: kes on halvim, kes on parim?

Kirjeldus:

Tutvustage osalejatele ülesannet kui sellist, mille abil leida erinevaid väärtushinnanguid.

Paluge kõigil lugu omaette läbi lugeda ja asetada iga tegelaskuju (Abigail, Tom, Sinbad, Abigaili ema ja John) pingeritta, vastavalt nende käitumisele. Kes käitus kõige halvemini? Kes halvemuselt teisena? jne.
Lugu asub siin, lk 58.

Kui enamik inimesi on oma reastuse paika pannud, paluge neil koguneda väikestesse gruppidesse (3–6 inimest), et arutleda selle üle, kuidas nad tegelaskujude käitumist tajuvad. Väikeste gruppide ülesandeks on koostada ühine nimekiri, millega kõik väikese grupi liikmed nõustuvad. Paluge neil vältida nimekirja koostamisel matemaatiliste meetodite kasutamist ja püüda see nimekiri koostada pigem selle alusel, mida nad ühiselt hea ja halva all mõistavad.

Kui väikesed grupid on oma nimekirjad valmis saanud, võite te soovi korral seda staadiumi korrata, pannes kaks väikest gruppi kokku, et moodustada keskmise suurusega grupid (juhul kui te seda teete, ärge pange algsetesse väikestesse gruppidesse rohkem kui 4 inimest). Hinnake harjutust kogu grupiga, koondades kõigepealt tulemused kokku ja arutledes nendevaheliste sarnasuste ja erinevuste üle. Arendage vestlust tasapisi küsimuseni, mille alusel inimesed oma hinnanguid andsid. Kuidas nad said otsustada, milline on hea ja milline on halb käitumine?
Teema: kultuuridevaheline õppimine, väärtushinnangud.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: harjutusest parimate tulemuste saamiseks on oluline, et loodaks avatud õhkkond, kus kõik tegelaskujude järjestused oleksid vastuvõetavad, ega hakataks inimesi “süüdistama” argumentide pärast, mida võidaks veidraks või halvaks pidada.

Modifikatsioone: harjutuse variatsioonina võib seda mängida läbi nii, nagu siin kirjeldatud, ja seejärel korrata muudetud looga, kus kõigist naistest saavad mehed ja vastupidi. Võimalikud on ka teised variatsioonid. Lisage loole tegelaskujude vanus, muutke nad samasoolisteks, lisage rahvuslik taust. Kuidas muutused loos muudavad järjestusi ja nende põhjuseid?

Skip to toolbar