Kõik õpimeetodid

Silmitsi identiteediga

See, kuidas me endid näeme, ei pruugi tingimata sarnaneda sellele, kuidas teised meid näevad: harjutus meie identiteedi (muutuvate) nägude kohta.

Kirjeldus:

1) Kõik osalejad saavad paberi ja pastaka ning joonistavad paberile oma näo profiili.

2) Osalejad mõtlevad omaette oma identiteedi erinevatele tahkudele (elemendid, mis tuleb joonistatud profiili sisse kirjutada). Osalejatele tuleb anda piisavalt aega, et nad saaksid mõelda erinevatele elementidele, mis moodustavad identiteedi (perekond, rahvus, haridus, sugu, religioon, rollid, grupikuuluvused jne). Neid peaks julgustama mõtlema nii isiklikele omadustele kui käitumisviisidele, mis neile meeldivad või ei meeldi.

3) Teises staadiumis mõtlevad osalejad seostele selle vahel, mida nemad näevad ja selle vahel, mida teised võivad näha (seda saab visualiseerida ühendusjoonte ja nooltega); – erinevate suhtumiste/käitumisviiside arenemisele nende elu jooksul ja neile vastavatele teguritele (nad võivad seda visualiseerida erinevaid eluhetki tähistavate värvidega, viidetega “ajaskaalal”, mille nad oma näo kõrvale joonistavad, erinevate jutumullikestega vmt).

4) Osalejatel palutakse koguneda väikestesse rühmadesse (maksimaalselt viis inimest) ja vahetada oma isiklikke arvamusi, kuid ainult sellisel määral nagu nad soovivad. Kuidas me endid näeme? Kuidas teised meid näevad? Mis mind mõjutab? Millega ma ennast võrdlesin? Kuidas taju ja suhtumised aja jooksul muutuvad, ja miks see nii on? Millist dünaamikat ma muutustes tajuda võin ja kuidas on muutused omavahel seotud? Kuidas ma tegelen enda nende tahkudega, mis mulle ei meeldi, ja kust need pärit on? Milliste seoste olemasolu võin ma tajuda erinevate tahkude vahel?

Tagasivaade ja analüüs

Jagamine peaks toimuma väikestes gruppides, kuid mõned üldised tähelepanekud võiks siiski esitada kogu grupile; või siis saavad osalejad anda (sümbolite või märkustega) tagasisidet nt ühel hiiglaslikul, suures grupis joonistatud näol. Järgnevad küsimused võiksid olla: Kuidas me tegeleme endi ja teiste tajuga meist endist? Millise määrani on identiteet dünaamiline mõiste, millised on muutusi mõjutavad tegurid? Millised mõjud minu identiteeti mõjutavad ja kuidas on need seotud (arutelu rahvuskuuluvuse, vähemuste jne üle)?

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: avastatud elemente tuleb väga austada ega tohi neid kunagi isiklikult adresseerida. Need võivad olla olulised tegurid inimeste julgustamiseks oma avastustega jätkamisel või osutamaks teemadele, mida grupp võiks edasi uurida.

Skip to toolbar