Kõik õpimeetodid

Suur võimumäng

See mäng on kohandatud Augusto Boal’i (1985) raamatust “Theatre of the oppressed”. See on sõnadeta mäng, mis uurib võimu mõju ühiskonnale, eriti kultuuride ja kogukondade võrdluses.

Kirjeldus:

1) Paluge grupil ringis põrandale istuda, esemed juhuslikult osalejate keskele paigutatud.

2) Rääkige grupile mängu sisust ja eesmärgist. Selgitage grupile ülesannet. Ülesandeks on esemed niimoodi paigutada, et üks tool saaks laua, pudeli ja teiste toolide suhtes kõige võimsamaks esemeks. Osalejad peavad ükshaaval ette tulema ja oma ettepanekuid proovima, teiste ettepanekuid ümber ehitades ja parandades. Jälgige, et see osa kulgeks sujuvalt. Reeglina on lubatud igasugune paigutus, välja arvatud eseme eemaldamine ringist.

3) Kui grupp on kujundanud sellise paigutuse, mida nad kõige võimsamaks peavad, peab üks grupi liige ilma midagi iigutamata võtma võimupositsiooni. Paluge teisi panna ennast veel võimsamatele positsioonidele, sellega esimeselt isikult võimu ära võttes.

Laske inimestel kõigepealt väljendada, kuidas nad ennast tundsid võimu luues või sellele reageerides. Pöörduge nende tunnete juurde hiljem arutelu käigus tagasi. Vaadake üle simulatsiooni eesmärk seoses kultuuridevaheliste võimusuhetega kogukondades. Vaadelge erinevate paigutuste arengut ja nende seost igapäevaste olukordadega. Olge väga selge ja täpne, esitage konkreetseid näiteid oma kogemustest.

Soodustage edasist arutelu järgmiste küsimustega:
Kuidas mõjutab võim meie isiklikke suhteid kodus, tööl ja meie kogukonnas?
Kuidas võimu säilitatakse ja kuidas see seostub kultuurilise hierarhiaga?
Kellel on meie kogukonnas võimu ja milliseid väljakutseid sellele esitatakse? Jne.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: lauad, kuus tooli ja pudel, suur ruum.

Skip to toolbar