Kõik õpimeetodid

Mis on kõige alus?

Harjutus käsitleb kitsamalt noortevolikogu tegutsemist, kuid laiemalt ka üldist arutelukultuuri.

Arutelu juht teeb väikese sissejuhatuse: “Järgnevalt püüame koos leida, millised on kõige olulisemad asjad noortevolikogu tegutsemisel, milleta volikogu ei toimiks. Selleks kujutame ette, et keegi, kes alles soovib noortevolikogu asutada, pöördub teie poole, ja soovib nõu saada.”

Siis jagatakse osalejatele töölehed, kindluse mõttes võib töölehte näidata ka seinale, ja selgitatakse: “Teil tuleb teha kõigepealt individuaalne valik, mis on teie meelest noortevolikogu aluseks. Kas kõik variandid on arusaadavad? Ja seejärel kogunege ühte gruppi (sobiv suurus on kuni 12 inimest) ja tehke ühine otsus kolme kõige olulisema osas.” Ajajaotus: individuaalseks valikuks 3 minutit, grupiaruteluks 15, esitluseks 3.

Kui ruumis on inimesi üle 12, võib teha arutelud kahes grupis. Lõpuaruteluks küsimused: – mis osutus valiku tegemisel kõige keerulisemaks? – kas kellelgi oli olulisi erinevusi oma isiklike valikute ja lõpptulemuse vahel? – mida saite teada teie enda noortevolikogus oluliste asjade kohta? kas kellegi seisukohad üllatasid? Lõpuks võib jagada koolitaja/arutelu juht omapoolseid tähelepanekuid – kuidas otsusele jõuti, kas nende lõpptulemuses oli vastuolusid võrreldes nt noortevolikogu põhikirjaga või varasemate aruteludega (Haanja noortevolikogu näitel tekkis arutelu, mis on olulisem, kas raha või head ideed, mis pani osalejaid kõvasti omavahel vaidlema). Terasemad võivad teha mängu jooksul tähelepanekuid ka otsuse tegemise kohta (kas kõik said oma arvamust avaldada, kas eriarvamusi kuulati, kas keegi võttis juhtimise enda peale) ja sellest saab tuletada ka nende üldist arutelukultuuri.

Skip to toolbar