Kõik õpimeetodid

Peidetud kolmnurk (The hidden triangle)

See harjutus sobib eriti EVSi organisatsioonide koolitusel koostööst ja EVS-kolmnurgast rääkides sissejuhatava ja näitliku harjutusena. Sealt saab edasi minna juba tõsisema ja sügavama arutelu juurde.

Kirjeldus:

Iga osaleja saab kolmnurkade joonise. Neil on aega 5 minutit, et üksi lugeda kokku nii palju kolmnurki, kui nad joonisest selle aja jooksul leida suudavad. Peale seda loeb koolitaja kokku, kes millises suurusjärgus hulga kolmnurki leidis. Siis jagatakse osalejad võimalusel kolmestesse gruppidesse ja nad saavad oma leitut jagada ja kolme peale uuesti proovida leida nii palju kolmnurki, kui võimalik 10 minuti jooksul. Uuesti kontrollib koolitaja, kui palju keegi nüüd leidis. Arutlus, miks ühel juhul tuli rohkem kolmnurki jms. Edasi võib viia jutu juba sujuvalt koostöö-teemani.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: kontrollida, et joonis oleks täpne ja vigadeta, muidu leidub osalejaid, kes isegi paarimillimeetriseid joonisevigu peavad harjutuse osaks.

Modifikatsioone: harjutusest edasi koostööst rääkimiseks võib lasta osalejail mõelda oma elust ühele hästi toimunud koostöökogemusele. Seejärel lasta osalejail paarides oma kogemusest rääkida ning panna kahe peale kirja toimiva ja tõhusa koostöö põhimõtted. Seejärel saab neid põhimõtteid juba suures ringis jagada, arutada koos näidetega ning teha ühine nimekiri.

Skip to toolbar