Kõik õpimeetodid

Partneri peegeldus

Meetod sobib kasutamiseks koolituse kestel kahe mooduli vahel tagasiside andmiseks ning üleminekuks uuele teemale.

Õppijad jaotatakse paaridesse. Paarilised jagavad omavahel mõtteid koolitaja poolt püstitatud küsimuse teemal (näiteks: Mis oli Sinu jaoks tänasel koolituspäeval uus teadmine? Mida oleks tahtnud veel teada?). Seejärel väljendab iga õppija suures ringis oma paarilise mõtteid.

Autor/allikas: Kristiina Krabi loeng, Tallinna Ülikool

Skip to toolbar