Kõik õpimeetodid

Euroopa Kodanik

Hea võimalus tekitada isiklikumat ja lähedasemat sidet Euroopa kodanikuks olemisega.

Kirjeldus:

Olenevalt grupi suurusest võib anda ülesande kas tervele grupile (3-5 inimest) või jagada suur grupp väiksemateks – oluline, et kõik osalejad saaksid oma mõtteid jagada.
Ülesandeks on kõigepealt grupi peale mõelda, kes on teie arvates Euroopa kodanik ja ta paberile joonistada. Seejärel arutage grupis ja kirjutage joonisele juurde, mis teeb sellest isikust Euroopa kodaniku. Pärast toimub grupitööde tulemuste esitlus. Väga põhjalik analüüs ja refleksioon ei olegi ehk vajalik.

Autor/allikas: Elina Kivinukk

Vahendid: suured paberid, joonistusvahendid

Modifikatsioone: lisaks Euroopa kodanikuks olemisele võib harjutust rakendada ka teiste samalaadsete teemade käsitlemiseks, nagu aktiivseks kodanikuks olemine, maailmakodanik jmt

Skip to toolbar