Kõik õpimeetodid

Järeldused

Enamus inimesi tunneb selle mängu üht või teist varianti, seepärast on sellega hea grupitööd alustada. Teil pole vaja liiga palju sissejuhatuseks selgitada. Ka tulemused on väga selged ja seetõttu on see tõhus debati alustamise viis. Harjutus aitab tekitada arutelu selle ümber, kuidas täiskasvanud noori näevad.

Kirjeldus:

1. Paluge inimestel moodustada ring ja seista näoga üksteise poole. Andke ühele grupi liikmele leht paberit ja kirjutusvahend. Kui grupp on suurem kui 6 inimest, võite anda 2 paberilehte, et kõigil oleks võimalus osaleda.
2. Paluge neil joonistada tüüpilise noore naisterahva või meesterahva pea. Kui te töötate mingi kindla teemaga nagu näiteks narkootikumide tarbimine, võite neil paluda joonistada tüüpilise narkosõltlase pea. Juhtige tähelepanu sellele, et nad lisaksid ka detaile näiteks soeng, peakatted, meik, jne.
3. Kui nad on lõpetanud, siis paluge neil paber ülevalt nii kokku voltida, et joonistust ei oleks näha ja anda see koos kirjutusvahendiga edasi enda paremal käel istuvale inimesele.
4. Jätkake paberi edasiandmist ja pildi täiendamist kuni on valmis pea, keha, käed ja jalad.
5. Esitlege pilti grupile. Kas inimestel on sarnane nägemus tüüpilisest noorest, narkomaanist, jne? Millised on erinevused? Kust saadakse informatsioon ja ettekujutused? Kui täpsed need on?

Analüüs ja hindamine
Algatage arutelu stereotüüpidest ja sellest, kuidas nad mõjutavad inimeste vaateid ja arvamusi. Arutage, kuidas stereotüübid kinnistuvad nii meedias nähtud kujutiste kui ka enda kogemuste kaudu.
Teema: Stereotüübid

Autor/allikas: T-Kit Sotsiaalse kaasatuse käsiraamat

Sihtgrupp: täiskasvanud

Vahendid: pabertahvel, kirjutusvahendid

Skip to toolbar