Kõik õpimeetodid

Juhenda mind!

Meetod näitlikustamaks juhendamise ja koostöö põhitõdesid, seda eriti rahvusvahelises (keelebarjääriga) keskkonnas.

Kirjeldus:

Palu osalejatel jaguneda paaridesse ning palu ühel paarilisest (nende endi vabal valikul) endaga kaasa ukse taha (kui ei ole eraldi ruumi, siis võimalikult kaugele teisest paarilisest ning palu neil keerata selg).
Selgita ülesannet ja reegleid:
– alates hetkest, mil sisenete ruumi kuni ülesande täitmiseni ei tohi rääkida.
– nende ülesandeks on aitada paarilisel võimalikult täpselt joonistada sinu poolt näidatav objekt. Selleks tasub valida mingi tavaline või igapäevases kasutuses olev ese, mis on aga piisavalt keerulise ülesehitusega või detailidega (koolitusel sai selleks kasutatud pirukatange).
– paarilise juhendamisel ei tohi paberist või pliiatsist kinni hoida, paarilist muul moel füüsiliselt aidata ega mitte mingil moel kirjeldada eseme funktsiooni. Küll võib kirjeldada miimina vmt eseme välimust, detaile jne.

Anna juhendajale paber ja pliiats, kontrolli, kas kõik said ülesandest aru ja palu neil uuesti ruumi siseneda.

Ülesande käigus kontrolli, et keegi juhendajatest ei räägiks jmt. Kui paar on ülesande lõpetanud, palu neil oodata kuniks ka teised on seda teinud, võid lubada neil rääkida.

Analüüsis lase osalejatel esmalt jagada, mis tunne oli juhendada ja olla juhendatav. Analüüsige, kuidas ülesande täitmine läks, mis aitas koostööle kaasa, mis takistas, mida ülesandest õppida.

Skip to toolbar