Kõik õpimeetodid

Termomeeter

“Rühmasisese temperatuuri kraadimise” meetod.

Kirjeldus:

Termomeetri võib joonistada pabertahvlile, misjärel osalejatel palutakse teha isiklik märk (oma nimi või initsiaalid) selle temperatuuri peale, mis kõige paremini näitab nende tunnet programmi mingi osa kohta või selle kohta, kuidas rühm neile tundub.

Suure termomeetri võib kinnitada ka põrandale, paludes osalejail võtta “seisukoht” nende arvamusele vastava “temperatuuri” juures. Antud näites hinnati rühmas valitsevat atmosfääri. Kuid termomeetri abil saab hinnata ka muid aspekte, näiteks vabu hetki ja rühmasisest elu. Osalejatel võib ka paluda oma hinnanguid üksteisega jagada ning arutada, kuidas saaks asja parandada. Rühma hinnangut kujutava pabertahvli võib panna seinale ja tegevuse hilisemas käigus seda taas kasutada, et näha, kuidas asjad arenenud on.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: suur (põrandale kinnitatud paberile või pabertahvlile) joonistatud termomeeter.

Skip to toolbar