Kõik õpimeetodid

ICL

Rollimäng, mille raames saab reflekteerida nii end kui ka grupiliikmeid.

Osalejad jagatakse viite gruppi ja igale osalejale antakse paberileht, kus on kirjeldatud, kuidas ta peab antud harjutuse jooksul käituma. Etteantud rolle ei tohi teiste gruppidele öelda.

Harjutus koosneb kolmest erinevast etapist ja lisaks analüüsist. Ühes grupis olevad osalejad saavad kõik ühesuguse rolli, ehk esimese etapi harjutus tehakse läbi ühtse käitumisega grupis. Teiseks harjutuseks läheb igast grupist kaks järgmisse gruppi. Kolmandaks etapiks võtavad eelmise harjutusega liitunud kaks osalejat endaga kaasa veel kaks selle grupi liiget, kus nad olid teises etapis ja lähevad järgmisse gruppi. Iga grupi juurde valitakse vaatleja, kelle ülesannaks on fikseerida kõik.

Autor/allikas: Oleg Vares

Skip to toolbar