Kõik õpimeetodid

Kultuurilaboratoorium

Koolitusel, töölaagris, noorsoovahetusel või seminaril võib arutelu objektiks olla “kultuuridevaheline õppimine” – antud juhul on õppimise objektiks osalejad ise ja nende vastastikune toime.

Kirjeldus:

1) Koolitaja tutvustab meetodit, selgitades, et kõik inimesed antud ruumis on kultuuriteadlased või antropoloogid. Nende ülesanne on uurida kõigi osalejate kultuurilist käitumist.

2) Arutlege, milliseid elemente osalejad soovivad vaadelda. Soovitatavad teemad on järgmised:
• Ruum – Millised viisid oleme me leidnud selle hoone/laagri jagamiseks? Kas meil on isiklikku ruumi?
• Aeg – Kuidas me jagame töö- ja vaba aja? (Kas kohvipaus on tõeline paus või “töö käigus kohvijoomine”?) Mida tähendab iga inimese jaoks täpsus?
• Suhted – Kuidas me üksteisele läheneme? Millised sõpruse tüübid on välja kujunenud ja miks? (Kas huvitume ka seksuaalsuhete teemast?)
• [Seda võib käsitleda koos eelmise soovitusega] Subkultuurid – Millist tüüpi väiksemad grupid on tekkinud suure grupi sees? Kas vähemused on neist välja jäänud?
• Jagatud tähendused ja eeldused – Milliseid nalju me kõik naljakaks peame? Mis meid siia kokku toob?
• Lähenemisviisid probleemide lahendamisele – Kuidas me leiame lahendused väljakutsetele, millega me kõrvuti elades silmitsi seisame?
• Kogukond ja individualism – “Kõik ühe ja üks kõigi eest” või “Mina, mina, mina!”?
• Kommunikatsioon ja informatsioon – Missugused on meie suhtlusvormid? Kuidas infot edasi antakse? Kes otsib informatsiooni? Kes ootab, et see ise temani jõuaks?
• Mehed ja naised – Millised on erinevused ja sarnasused? Mis on lubatud naistele ja mis meestele?

3) Jagage osalejad 4–6 inimesest koosnevatesse gruppidesse, igale grupile uurimiseks erinevad teemad.

4) Grupid otsustavad, kuidas nad soovivad töötada (kasutades näiteks kas vaatlusi või küsimustikke) ja kuidas nad soovivad oma töö tulemusi esitada. Ettekannete jaoks tuleb kehtestada ajaline piirang.

5) Sõltuvalt kasutada olevast ajast andke 50% sellest uurimistööle, 25% tulemuste esitamisele ja 25% analüüsile.

Teema: kultuuridevaheline õppimine

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: paber, pastakad, pabertahvli lehed, käekellad, muud vahendid vastavalt teie kujutlusvõimele, vähemalt üks koolitaja.

Et sellest meetodist maksimaalselt kasu saada, tuleb seda kasutada pärast seda, kui osalejad on vähemalt mõne päeva koos olnud ja kultuuri mõnesid käsitusviise juba analüüsinud.

Skip to toolbar