Kõik õpimeetodid

Päevik

Üks moodus, kuidas anda osalejatele võimalus läbitava protsessi üle mõtiskleda, on paluda neil pidada päevikut. Meeskond annab osalejatele märkmiku (päeviku), millesse nad saavad märkida kogemused igast oma päevast projektitegevuse jooksul.

Kirjeldus:

See meetod sobib hästi just projektide puhul, mis kestavad kauem kui mõned päevad. See võib olla hea meetod EVS-i projektide puhul, aitamaks vabatahtlikel mõtiskleda paljude uute muljete üle, mis neil välismaal elades ja töötades tekivad. Kohapeal elamisega seminaridel on ka ametlikust programmist väljaspool kogunevad kogemused väga rikkalikud. Päevik võib olla ka väga kasulik tegevuste dokumenteerimiseks ja hindamiseks.

Päevik on isiklik asi ega ole mõeldud lugemiseks noortejuhtidele, mentoritele või vahendajatele. Kuid need aspektid, mida osalejad ehk võivad oma päevikusse märkida, võib gruppides läbi arutada.

Üheks võimalikuks lähenemiseks on anda osalejatele märkmik nende oma äranägemisel kasutamiseks, kuid teine ja osalejate poolt tihti hinnatud võimalus on anda osalejatele mõned suunavad küsimused.

Näiteks:
• kirjeldage oma sõnadega, mis täna toimus;
• kas oli tähelepanuväärseid hetki?
• kas asjad/mõtted ikka veel sumisevad teil peas?
• kas õppisite täna midagi uut?
• kas tahaksite millelegi rohkem tähelepanu pöörata?

Pidage meeles, et osalejatel peab olema motivatsioon päevikut igapäevaselt täita. Kena väljanägemisega ja loominguliselt esitletud päevik võib neid selleks enam motiveerida.

Autor/allikas: T-Kit nr 10: Õppetegevuse hindamine

Vahendid: märkmik (päevik) igale osalejale

Skip to toolbar