Kõik õpimeetodid

Pantomiimi kett

Tuttava meetodi edasiarendus.

1. Vali grupist välja kaks vabatahtlikku ja palu teistel ruumist lahkuda.

2. Selgita paarile, et nende ülesanne on teha pantomiimi, mida jälgitakse ja jäljendatakse uue paari poolt. Palu ühel paaril valida teema, mida nad tahavad esitada. Kui nad ise valida ei suuda, aita neid teemade nimekirjaga.

3. Kui esimene paar on piisavalt harjutanud, palu sisse teine paar. Ajal kui teine paar esimest jälgib, ei tohi olla mingit rääkimist.

4. Esimesel paaril on võimalus istuda samal ajal, kui teine paar esitab miimi kolmandale. Jätkake seda kuni kõik paarid on etelnud. Viimane paar saab arvata, millega õigupoolest tegu on.

5. Arutle, kuidas miim muutus ja miks.

Võimalikud teemad: pildistamine, Taigna tegemine, Nõelumine, Koera jalutamine, Piibu süütamine, Kingade viksimine.

Autor/allikas: Kirby, A.,”Games for Trainers 1″, 1999, Gower

Skip to toolbar