Kõik õpimeetodid

Nimeristsõna

Hea harjutus omavaheliseks tutvumiseks.

Koolituse alguses on hea omavahel tuttavamaks saada. Selleks jagada osalejatele paberid, pliiatsid ja anda võimalus osalejate nimesid paberile kirjutada trükitähtedega. Kõik nimed peavad olema nagu ristsõnas omavahel mõne tähe kohalt ristatud. Kõik nimed peavad paberile saama.

Autor/allikas: Oleg Vares

Skip to toolbar