Kõik õpimeetodid

Eesti riik, inimesed ja kultuur kohalike päevalehtede põhjal

Hea ülesanne eesti keelde ja kultuuri sissejuhatuse tegemiseks.

Jagada osalejad 3-5 gruppi ning igale grupile üks kohalikest päevalehtedest. Anda neile lehega tutvumiseks aega 20-30 minutit ning paluda igal grupil teha lehes olevate lugude, pealkirjade ja piltide (ning neile teada olevate eestikeelsete sõnade põhjal) järeldusi järgmiste aspektide kohta: eesti inimesed, eesti kultuur ja traditsioonid, Eesti riik, Eesti loodus ja geograafia ning päevapoliitilised teemad. Igale grupile jagada üks nendest teemadest. Pärast seda arutada ja jagada ringis ning täiendada, kus ei ole võib-olla kõige selgemalt aru saadud.

Skip to toolbar