Kõik õpimeetodid

Lauakombed ja puzzle

Meetod annab hea võimaluse analüüsida grupis toimuvaid protsesse, koostöö ja kaasamise põhimõtteid.

Vajad grupist ühte vabatahtlikku, ülejäänud grupp jaga paarideks, põhimõttel, et 1 paarilistest seob enda silmad kinni ja teine on paarilise abistaja. Juhul kui gruppi jääb paaritu arv osalejaid, saab ühte “pimedat” juhendada kaks nägijat. Vabatahtlikule anna plastmassist nuga ja kahvel.

Selgita grupile reegleid ja ülesannet:
Grupi ülesanne on ühiselt kokku panna lauale pandud pusle.
Reeglid on järgmised:
– juhendajad peavad juhendama “pimedaid”, ilma neid või puslet puudutamata
– noa ja kahvliga osaleja võib pusle kokkupanemiseks kasutada vaid nuga ja kahvlit ja ei tohi puslet kokku pannes rääkida
– “pimedad” võivad puudutada kõike ja ka rääkida.

Harjutus on sooritatud, kui pusle on koos.

Analüüsis on soovitav esmalt analüüsida protsessi, näiteks:
millised tunded osalejatel tekkisid harjutuse käigus;
kuidas nad said harjutusega hakkama;
mis täpsemalt juhtus;
kes mida tegi;
kas kõik olid harjutusse kaasatud jne.

Seejärel tõmmata paralleele koostööga grupis, näiteks:
mis tagas edu ja hea koostöö;
millised olid takistused;
kuidas mõjutavad grupi tööd erinevad grupi liikmete erinevad võimed ja ressursid;
kuidas tagada, et kõik grupiliikmed oleksid kaasatud jne.

Autor/allikas: Elina Kivinukk

Skip to toolbar