Kõik õpimeetodid

Paadid merel

Mitmekülgne hindamismeetod programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks.

Kirjeldus:

Valmistage ette suur joonistus, kus on meri ja kaks sadamat (üks üleval ja teine all). Meri kahe sadama vahel tähistab aega projekti kahe hetke vahel. Need võiks näiteks olla projekti algus ja lõpp, kuid valida võib ka mõne muu osa.

Paluge osalejatel omale paadid kujundada ning panna need kuhugi kahe sadama vahele. Merre võib joonistada ka saari, kaljusid või muid sümboleid. Osalejad võivad vabalt lisada kõike, mis aitab neil metafoorselt selgitada oma paadi asukohta.

Seda meetodit saab kasutada mitmel erineval viisil. Võite anda osalejatele erinevat tüüpi paate, mis tähistavad erinevaid elemente, mida hinnata tahate (nt “minu õppimise”, “grupiprotsessi” või “minu programmis osalemise” jne paat).

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: suur paberile joonistatud “meri”, värvilised paberid, käärid-liim, joonistusvahendid jne – vahendid igale osalejale enda paadi valmistamiseks.

Skip to toolbar