Kõik õpimeetodid

Isiklik logiraamat

Koolituse käigus vajame aega ja ruumi oma mõtete analüüsimiseks, kogemuse mõtestamiseks ja ideede kirjapanemiseks. Isiklik logiraamat toetab õppijat tema arengu mitmekülgsel teekonnal. See on “töövihik”, kuhu õppija saab tema jaoks olulisi mõtteid kirja panna.

Kirjeldus:

Koolituse alguses antakse õppijatele logiraamat. Koolituse ajal suunatakse õppijaid pidevalt sinna märkmeid tegema, nt koolituse alguses palutakse vihikusse kirja panna küsimused, millel oodatakse vastust; päeva lõpus palutakse vaadata tagasi ning kirja panna kolm olulisemat mõtet koolituspäevast. Lisaks koolitaja suunavatele küsimustele, paneb õppija tema jaoks olulised mõtted talle sobival ajal kirja. Tegemist on personaalse logiraamatuga, ning seda ei korjata ära.

* Logiraamatu kui mõistega meenuvad eelkõige laevakaptenid, kes oma pikal teekonnal päevavaatlused ning kogu laeval toimunud tegevuse kirja panevad. Nii kujunevad raamatutest väärt sisuga materjalid tulevastele meresõitjatele. Teema: Koolituse alguses antakse õppijatele logiraamat. Koolituse ajal suunatakse õppijaid pidevalt sinna märkmeid tegema, nt koolituse alguses palutakse vihikusse kirja panna küsimused, millel oodatakse vastust; päeva lõpus palutakse vaadata tagasi ning kirja panna vastused

Autor/allikas: Piret Jeedas

Vahendid: kõige sobilikumad on enda meisterdatud töövihikud A4 valgest kui ka värvilisest paberist.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: oma mõtete kirjapanemine ja pidev analüüsimine eeldab avatud õpikeskkonna olemasolu. Kindlasti ei ole kõik õppijad valmis oma kogemuse pidevaks analüüsiks. Kirjapanemine võib tekitada vastupanu, seega tuleb osalejaid usaldada nende õppimise teekonnal. Julgustada võiks ka joonistamist kui võimalust oma mõtete peegeldamiseks.

Skip to toolbar