Kõik õpimeetodid

Ahvid ja banaanid

Mõjus lugu, avamaks vestlust kultuuride, ühiskonna ja normide teemal.

Kirjeldus:

Loe ette, jaga osalejatele kätte, et nad saaksid ise lugeda või räägi neile lugu “Ahvid ja banaanid” (lugu on leitav siin, lk 33).

Järgnevat arutelu võid suunata näiteks küsimustega:
• Mõned inimesed arvavad, et loomi ei saa või vähemalt ei sobi kasutada illustreerimaks inimkultuuri toimimist. Mida sina sellest arvad? Kuidas sa seda põhjendad?
• Kas sinu kultuuris või ühiskonnas on mingeid keelde, millest sa päris hästi aru ei saa?
• Kuidas kultuuri- või ühiskonnanormid tekivad? Kes ja kuidas neid tekitab?
• Mõtle ühe oma kultuuri aspekti peale ja püüa seda väljaspoolseisjale selgitada.

Autor/allikas: Mark Taylor

Skip to toolbar