Kõik õpimeetodid

Kehtestav tool

Harjutus aitab analüüsida, kelle õigustele ja ka kommunikatsiooni erinevatele vormidele.

1. Palu ühel vabatahtlikul istuda toolile ringi keskel ja teisel jääda tema ette seisma.

2. Selgita, et teise vabatahtliku ülesanne on veenda esimest toolilt püsti tõusma. Kui nad peaksid seda soovima, võib loole anda konteksti /rolli (näited allpool). Nad ei tohi füüsiliselt toolil istujat puudutada, kuid võivad talle öelda mida tahes. Toolilt tõusmine on istuva vabatahtliku otsus!

3. Võid näitlevaid vabatahtlikke vahetada.

4. Juhi arutelu. Kaardista, milliseid argumente inimesed kasutasid? Miks nad eeldasid, et just selline väide töötab? Olid need sellised väited, mis oleks töötanud ka nende enda peal? Oleks sa lasknud ennast mõjutada? Kui mitte, siis miks? Tihti töötab lihtne lause: “Ma tunneks ennast paremini, kui sa püsti tõuseks”.

Kui nad on loole konteksti andnud, siis mõtle teiste variantide peale. Mõtle, kelle õigused (kui üldse kellegi) olid ohus või ärakasutatud. Mõtle ka mitteverbaalsele kommunikatsioonile, mida vaidluspooled kasutasid.

Skip to toolbar