Kõik õpimeetodid

Pall mööda renni

Hea meetod koostöö käsitlemiseks.

Anna igale osalejale 1 paberileht ning meeskonna peale 1 lauatennisepall. Juhul kui osalejaid on üle 10 võid grupi jagada pooleks, miinimum grupi suurus oleks 5-6 inimest. Grupi ülesanne on veeretada palli mööda pabereid nii kaugele ja/või kaua kui võimalik. Paber ega pall ei tohi põrandat puudutada, samuti ei tohi palli käega lükata ega muul moel kui vaid paberit liigutades kaasa aidata. Üks võimalik lahendus: paberid volditakse renniks, mis asetatakse otsakuti üheks pikaks renniks, mida mööda pall hakkab veerema. Vajadusel liiguvad osalejad rivi lõpus algusesse, et renni pikendada. Kui meetodit kasutada koostöö käsitlemiseks, oleks vajalik pärastine analüüs: nt kuidas läks? mis aitas kaasa, mis takistas koostööd? mida saame õppida? jne

Skip to toolbar